Våra tjänster

Våra tjänster

Erfarna – Pålitliga – Noggranna

Inmätning

Projekteringsunderlag och relationshandlingar

Utsättning

Bygg & anläggning, väg mm

Stomnät

Planering, mätning och redovisning

Byggnät

Planering, mätning och redovisning

Avvägningar

Planering, avvägning och redovisning

Kontrollmätningar

Dokumentation och redovisning

GPS mätningar

Projekteringsunderlag

Area bestämning

Landskap, åkrar och bostäder

Grundkartor

Inmätning redovisning

Nybyggnadskartor

Inmätning och redovisning

Volymberäkningar

Bergtäkter och grustag

Golf Projekteringsunderlag

Banguider