Kund

Karlskoga mark AB

Verktyg

Totalstation, GPS & Maskinstyrning

Information

I detta projektet hjälpte vi kunden att göra 3D-modeller för maskinstyrning, volymberäkningar för schaktmassor och sprängning av berg. Vi gjorde även en stor mängd inmätningar av VA-ledningar för relationshandlingar.

Kategorier
  • Anläggning