Vi levererar våra tjänster med kvalitet och hög precision!

Organisationen har all utrustning som krävs för att utföra dom flesta mättekniska uppdragen. Vi har stora erfarenheter inom mätning i områdena anläggning, bygg, 3D-scanning, projekteringsmätning, höjdavvägningar, stomnät och fotogrammetri/drönarscanning.
Byggnation

Traditionell utsättning, allt från villa åt privatperson till stora projekt.

Anläggning

Traditionell utsättning, modeller för maskinstyrning, volymberäkningar m.m.

Projekteringsmätning

Traditionell inmätning, framställning av kartor och projekteringsunderlag m.m.

3D-Scanning

3D-Scanning inom olika områden: civila eller industriella konstruktioner, installationer, urbanism, arkitektur, infrastruktur, inredningsdesign m.m.

Drönarscanning

Fotogrammetri tjänster för att erhålla ortofotoplaner, punktmoln, 3D-modeller, volymberäkning, DEM m.m.

Är ni i behov av mättekniska tjänster?

Vi tar på oss många olika typer av uppdrag och levererar alltid med kvalité och hög precision. Tveka inte att höra av er för mer information.
Kontakta oss